DKA publikon raportin dhe listën me emrat e 145 përfituesve të bursave të studentëve për vitin akademik 2019/2020

DKA, publikon raportin dhe listën me emrat e 145 përfituesve të bursave për student  për vitin akademik 2019/2020

Drejtoria Komunale e Arsimit në komunën e Rahovecit, përmes komisionit për  vlerësimin e aplikacioneve per ndarjen e bursave per arsim per vitin akademik 2019/2020, ka përgatitur dhe ka publikuar raportin dhe listën me emrat e 145 përfituesve të bursave për student .

640x74

Raporti i komisionit është bërë duke u bazuar në Rregulloren me Nr.1427, të datës 28.04.2017, për Kushtet, Kriteret dhe Procedurat e Ndarjes së Subvencioneve të Komunës së Rahovecit he vendimit të kryetarit të nxjerrë nga kryetari i Komunës me Nr. 01/65/19 të datës 22/02020 për caktimin e komisionit, për shqyrtimin dhe vlerësimin e aplikacioneve për ndarjen e bursave për arsim për vitin akademik 2019/2020, Komisioni në përbërje të plotë me datë 13/08/2020, duke filluar nga ora 10:00, shqyrtoi me kujdese të gjitha aplikacionet e studentëve të cilët kanë aplikuar për bursa komunale në bazë të konkursit me Nr.04/221, shpallur nga Drejtoria Komunale e Arsimit në Rahovec me datë, 07.04.2020.

Shkruani koment:

Ju lutem shkruani koment.
Ju lutem shkruani emrin tuaj.