Urdhri që Rrezikon Qëndrueshmërinë Financiare të Postës

Urdhri i Autoritetit Kosovar të Konkurrencës për largimin e filialeve të Postës nga institucionet publike do t’i humbë këtij institucioni të paktën gjysmë milioni euro në vit.

Filialet e Postës së Kosovës nuk do të ofrojnë më shërbime të pagesave në hapësira të Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB). Kjo e fundit ka marrë vendim që ta shkëpusë marrëveshjen e bashkëpunimit me Postën e Kosovës.

640x74

“Pas shqyrtimit dhe analizës së bërë të vendimit të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës, MPB me datën 20.02.2017 ka marrë vendim për shkëputje të Marrëveshjes së Bashkëpunimit të lidhur ndërmjet MPB-së dje Postës së Kosovës bazuar në vendimin të nxjerr nga Komisioni i Autoritetit Kosovar të Konkurrencës, dhe nga kjo datë marrëveshja në fjalë nuk ka kurrfarë efekti juridik. Posta e Kosovës”, thuhet në vendimin e MPB-së.

Ky vendim i MPB-së erdhi pasi Autoriteti Kosovar i Konkurrencës kishte konstatuar se prania e Postës nëpër institucione publike dëmton konkurrencën, përkatësisht është në kundërshtim me Ligjin e Konkurrencës.

Posta e Kosovës është urdhëruar të largohet nga ambientet ku tash kryen pagesat nëpër qendrat e regjistrimit të MPB-së. Por, ultimatumi i vendosur nga MPB-ja është i dykuptimshëm, sepse me shkronja është shkruar numri pesëdhjetë, ndërsa me numër 15.

“Posta e Kosovës brenda pesëdhjetë (15) ditëve duhet t’i lirojë objektet e Ministrisë së Punëve të Brendshme – ARC”, thuhet në vendimin e MPB-së.

Në rastet e tilla, përparësi ka numri i shkruar me shkronja, e që në rastin konkret është pesëdhjetë (50) ditë.

MPB
Urdhri i MPB-së për Postën e Kosovës.

KALLXO.com ka kërkuar përgjigje nga Posta e Kosovës nëse do të apelojnë vendimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nga Posta është kërkuar sqarime për numrin e punëtorëve që ka pasur posta nëpër këto pika të vendosura në objektet e institucioneve të Kosovës, e të cilat duhet të largohen. Gjithashtu, për të hyrat që ka pasur Posta vetëm nga këto filiale të vendosura nëpër institucionet publike.

Burimet e KALLXO.com thonë se Posta ka rreth 50 mijë euro të hyra mujore nga këto pika, e që ato vjetore janë mbi gjysmë milioni euro.

Marrëveshja e Bashkëpunimit me MPB e nënshkruar 23.07.2015 parasheh që filialet e Postës të vendosen brenda objektit të MPB-së. Një marrëveshje të tillë për shërbim të pagesave Posta e Kosovës e kishte arritur edhe me disa institucione tjera si Komuna e Prishtinës, Komuna e Gjilanit dhe Komuna e Mitrovicës.

Këto marrëveshje kanë qenë cak i vlerësimit nga Autoriteti Kosovar i Konkurrencës, e cila ka konstatuar se të njëjtat janë të kundërligjshme sepse i kanë diskriminuar operatorët e tjerë ekonomikë.

“Të gjitha marrëveshjet/kontratat e lartpërmendura në Pikën I bien ndesh me Ligjin për Mbrojtjen e Konkurrencës, neni 4 ‘Marrëveshjet e Ndaluara’, paragrafi 1.4- ‘zbatojnë kushte të ndryshme për transaksione të njëjta me ndërmarrje të tjera tregtare, duke i vendosur ato në gjendje të pafavorshme konkurruese”, thuhet në vendimin e AKK-së.

Afati i fundit për zbatimin e këtij vendimi ka qenë gjashtëdhjetë ditë apo deri më 06 shkurt 2017.

“Rekomandohet, Ministria e Punëve të Brendshme, Komuna e Prishtinës, Komuna e Gjilanit, Komuna e Mitrovicës, Komuna e Ferizajt, Komuna e Gjakovës si dhe të gjitha autoritetet shtetërore; qendrore dhe lokale që të ofrojnë kushte të barabarta për transaksionet e njëjta me operatorët e tjerë ekonomikë (IFJB), duke i vendosur ato në gjendje të favorshme konkurruese përmes mekanizmave ligjorë, në respektim të ekonomisë së tregut me konkurrencë të lirë, të përcaktuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe Ligjin për Mbrojtjen e Konkurrencës”, thuhet tutje në vendimin e Autoritetit të Konkurrencës.

Këtë vendim deri më tani ka vendosur që të zbatojë vetëm Ministria e Punëve të Brendshme. Të pyetur nga KALLXO.com rreth zbatimit të këtij vendimi, nga këto komuna është përgjigjur vetëm Komuna e Prishtinës.

Sipas tyre, vendimi i AKK-së nuk është zbatuar për shkak se i mungon këshilla juridike në fund dhe nga ta nuk ka qenë e qartë se a ka të drejtë ankese ndaj këtij vendimi.

“Në kuptimin procedural që përcaktohet me nenin 84, paragrafi F dhe G, të Ligjit të Procedurës Administrative, Nr. 02/L-28, vendimi i Bordit të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës nuk përmban një nga elementet kryesore ne pjesën përmbyllëse – këshillën juridike dhe si forme nuk përmbush kushtet formalo juridike – andaj mungojnë informatat për palët se ankesa këtij vendimi a e pezullon ekzekutimin e vendimit apo jo, si dhe bazën ligjore për një gjë të tillë”, thuhet në përgjigjen e Komunës.

KALLXO.com ka siguruar vendimin e AKK-së ku arsyetohet paligjshmëria e këtyre marrëveshjeve, mirëpo në këtë vendim nuk ka është këshillë juridike. KALLXO.com i ka dërguar pyetje me datën 13 shkurt për të kërkuar sqarime rreth pretendimeve të komunës së Prishtinës, por Autoriteti i Konkurrencës nuk janë përgjigjur deri më tani.

Shkruani koment:

Ju lutem shkruani koment.
Ju lutem shkruani emrin tuaj.