Kuvendi Komunal mbajti mbledhjen e rregullt, këto ishin temat e diskutuara dhe pikat e rendit të ditës

Spread the love

Kuvendi Komunal i Rahovecit mbajti mbledhjen e rregullt ku ishin 12 pika të rendit të ditës dhe disa tema të rëndësishme.

Vlen të përmendet se PDK-së i është rikthyer asamblisti Bejtullah Deliu.

640x74

Pyetjet dhe diskutimet ishin mbi disa çështje si:

•Rreth ndërtimit të shkollës fillore në Xërxë;

•Punësimet në sektorin e shëndetësisë dhe arsimit;

•Menaxhimit të projekteve të mëdha;

•Sheshi Qëndror, Kolektori i ujërave të zeza dhe Zona Ekonomike në Operushë;

•Ecuria e investimeve publike në qytet;

•Mundësia e shtimit të inspektorëve që parandalojnë hudhjen e mbeturinave në vende joadekuate;

•Projekti detal zbatues i Sheshit Qëndror dhe leja ndërtimore;

•Ndriçimi publik (Nagac);

•Rregullimi i kubëzimit të rrugëve

Në të gjitha pyetjet e parashtruara, anëtarët e kuvendit morën përgjigje të strukturuara dhe konkrete nga Kryetari Latifi dhe drejtorët e drejtorive.

Kurse, 12 pika ishin të rendit të ditës si më poshtë:

1. •Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;

2. •Pyetjet dhe përgjigjet në pyetjet e kuvendarëve;

3. •Shqyrtimi dhe miratimi i propozimvendimit për faljen e borxheve të papaguara për taksat në aktivitete (afariste), nga data 1.1.2000– 31.1.2017;

4. •Shqyrtimi dhe miratimi i propozimvendimit për shfuqizimin e vendimit 01 Nr.149/2006, i datës 14.7.2006;

5. •Shqyrtimi dhe miratimi i propozimvendimit për shpalljen me interes të përgjithshëm publik                  P-71510057-05539-0 – zona kadastrale Rahovec;

6. •Shqyrtimi dhe miratimi i propozimvendimit për dhënien e pëlqimit për këmbimin e pronës publike me pronën e Institucionit Qëndror – zona kadastrale Rahovec;

7. •Shqyrtimi dhe miratimi i propozimvendimit për riparcelizim të parcelave në zonën kadastrale Rahovec;

8. •Shqyrtimi dhe miratimi i Draft Rregullores për Menaxhimin e Mbeturinave në territorin e Komunës së  Rahovecit;

9. •Shqyrtimi i propozimvendimit për themelimin e Ansamblit Komunal të Këngëve dhe Valleve në Rahovec;

10. •Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Punës së Këshillit të Fshatit Hoçë e Madhe për vitin 2023;

11. •Informatë mbi listën e pronave komunale dhe menaxhimi i tyre;

12. •Informatë për mirëmbajtjen e rrugëve gjatë sezonës dimërore;

Shkruani koment:

Ju lutem shkruani koment.
Ju lutem shkruani emrin tuaj.