Këto janë të gjitha masat e reja të qeverisë, nuk mund të lëvizni lirshëm nëse nuk jeni pjesë e këtyre kategorive

Qeveria Kurti pritet që shumë shpejt të ndërmarrë masa të reja sa i përket virusit Covid-19.

Pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi, kufizohet lëvizja qytetare, në të kundërten duhet dëshmi nëse jeni i angazhuar në ndonjë punë ose keni ndonjë rast emergjent brenda kësaj periudhe kohore.

640x74

Në propozim- vendimin e qeverisë thuhet se ndalohet qarkullimi i qytetarëve dhe automjeteve private nga data 24 mars gjatë orës 10:00- 16:00 dhe prej orës 20:00- 06:00./Gazeta inFokus/

Këto janë të gjitha masat e marra nga qeveria:

Masat e ndërmarra:

Qeveria e Republikës së Kosovës aprovon kërkesën e Ministrisë së Shëndetësisë për ndërmarrjen e masave për parandalimin dhe kontrollin e përhapjes së virusit COVID-19 si në vijim:

Ndalohet qarkullimi i qytetarëve dhe automjeteve private nga 24 mars 2020 gjatë orës 10:00 – 16:00 dhe prej orës 20:00 – 06:00, përveç për nevoja mjekësore, prodhim, furnizim dhe shitje të mallrave esenciale (ushqim dhe barna për njerëz dhe kafshë/shpezë), dhe për shërbime dhe aktivitete që ndërlidhen me menaxhim të pandemisë (menaxhmenti dhe personeli esencial qeveritar dhe komunal nga këta sektorë: shëndetësi, siguri dhe administratë shtetërore);
Mundësohet qarkullimi i lirë për operatorët ekonomik të klasifikuara si me të rëndësishme sipas kodeve NACE që Ministria e Ekonomisë, Punës, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike lejon të operojnë në këtë periudhë emergjente lidhur me pandeminë COVID -19, si dhe transporti i lirë i mallrave/shërbimeve për të siguruar funksionimin e zinxhirit të furnizimit;
III. Lëvizjet në rrugë bëhen jo më shumë se nga dy persona së bashku dhe gjithmonë duke mbajtur distancën dy metra me të tjerët;

Ndalohen tubimet në të gjitha mjediset — private dhe publike, të hapura dhe të mbyllura — përveç kur është e domosdoshme për të kryer detyrat e punës për parandalim dhe luftim të pandemisë, si dhe ku lejohet distanca dy metra me të tjerët. Në rast të vdekjeve, në varrim mund të marrin pjesë vetëm anëtarët e ngushtë të familjes së të vdekurit dhe personat që kryejnë shërbimin e varrimit;
Obligohen Institucionet e Qeverisë së Republikës së Kosovës të ndërmarrin veprimet e nevojshme për zbatimin e këtij Vendimi.
Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.

Shkruani koment:

Ju lutem shkruani koment.
Ju lutem shkruani emrin tuaj.