Smajl Latifi ndalon mjetet piroteknike në Rahovec

Spread the love

Kryetari i Komunës së Rahovecit, z.Smajl Latifi ka nënshkruar Urdhëresën për ndalimin e përdorimit të produkteve (mjeteve) piroteknike.

Duke u bazuar në nenit 13 dhe nenin 58 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale të Republikës së Kosovës Nr. 03/L-040 (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 28/2008), kërkesës së Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor me Nr. 7272/19 të datës 16.02.2019 dhe nenit 74 dhe nenit 92 paragrafi 1 dhe 4 i Statutit të Komunës së Rahovecit Nr. 1005, i datës: 29.03.2017, Kryetari i Komunës, lëshon këtë:

640x74

U R D H Ë R E S Ë
Për ndalimin e përdorimit të produkteve (mjeteve) piroteknike

1. Ndalohet ndezja e fishekzjarrëve dhe përdorimi i produkteve (mjeteve) piroteknike gjatë festave të fundvitit në vendet e hapura publike, përkatësisht në zonat e banuara, sheshe, rrugë, etj.

2. Ndalesa sipas pikes 1 të kësaj urdhërese vlen për periudhën prej datës 19 dhjetor 2019 deri më 15 janar 2020, përjashtim bën data 31 dhjetor 2019 prej orës 23:30 deri në ora 00:30 e datës 01 janar 2020.

3. Personat të cilat bien në kundërshtim me dispozitat e kësaj urdhërese do të ndëshkohen me gjobë në shumën prej 100 euro (njëqind euro).

4. Për zbatimin e kësaj urdhërese do të përkujdeset Drejtoria për Inspektim në Komunën e Rahovecit.

5. Urdhëresa hyn në fuqi menjëherë pas nënshkrimit.

Shkruani koment:

Ju lutem shkruani koment.
Ju lutem shkruani emrin tuaj.