Radoniqi ka njoftuar për prishje të gypit kryesor në Xërxë.

Si pasojë punimet janë vështirësuar dhe se furnizimi me ujë është ndërprerë.

Radoniqi ka kërkuar mirëkuptim nga të gjithë qytetaërt e komunës së Rahovecit.