Janë reduktuar si asnjëherë më parë pritjet për subvencione.

Kështu së paku njofton faqja e drejtorisë së Bujqësisë.

Vetën gjatë ditës sotme janë procesuar 117 kërkesa.