Qytetari i ndërgjegjshën, James Boshnjaku, ka pastruar me vet iniciativë Majen e Shkodranit.

Ky pastrim ndodhi pas ndotjes së ambientit nga vizitorët e pandërgjegjshëm.

Postimi i plotë i tij: