LDK ka publikuar Sloganin dhe brendimin e fushatës së 22 tetorit. 

Lidhja për Rahovecin është sllogani i partisë më të vjetër në vend që ka numrin 47 me kandidatin Kryeziu.