Një njoftim shumë me rëndësi per vreshtarët e komunës tone, Veraria Suhareka bën pranimin e rrushit te verës dhe pagesa behët brenda 30 ditëve nga data e dorzimit.

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni ne numrat e tel. 027-271-450 si dhe mob. 049-749-009