Njoftim për gjithë qytetarët e Komunës së Rahovecit, për orarin e debateve publike që do të organizohen nga Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi. Debatet me Ju qytetarë do të organizohen në secilin fshat përfshi edhe qytetin e Rahovecit, andaj ju ftojmë që të merrni pjesë në këto debate.

Këtu klikni dhe mund të gjeni njoftimin për organizimin e debateve.

DOKUMENT