Emisioni i ri “Perspektiva” i prodhuar nga Artvision për Rahoveci24 vjen ekskluzivsiht për HardhFestin.

Hapësirën e veçantë e mori HardhFest falë organizimit madhështor vitin e kaluar, që nuk kaloi as pa gabime dhe probleme.

Emrullah Spahiu flet për shumë gjëra në emisionin e ri “Perspektiva”, gjëra ekskluzivisht për HardhFest.

Shikoni emisionin e plotë: